2016-09-07 13:11Pressmeddelande

​Positiva siffror och stark tillväxt för Notified trots stora investeringar i organisation och produkt

notifeid-teamnotifeid-team

Med ett brutet räkenskapsår är Notifieds bokslut för 2015/2016 nu färdigt, innehållande siffror som visar på fortsatt stark tillväxt och positiv vinstmarginal trots stora investeringar i både produktutveckling och förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen.

Ända sedan Notified startades år 2010 har man växt helt organiskt, utan att ta in något externt kapital. Notified landar i räkenskapsåret på en omsättning på 21,5 miljoner, en ökning på 23 % jämfört med föregående år. Även vinstmarginalen ökar från 28,5 % till 30 % trots stora investeringar i både utökad personalstyrka på sälj- och marknadsavdelningen, ny VD i Pär Lagerström samt utökad produktportfölj med innehållsplattformen Sparkle.

Sett till branschen i stort är dessa siffror unika. Få andra bolag som tillhandahåller samma typ av tjänst har en tillväxt samt positiva resultat trots stora investeringar. Detta visar på en mogen marknad och ger Notified mod att fortsätta investera. Detta genom bl.a. expansion i Danmark och säkerställa utveckling av befintlig produkt för att alltid ligga i absolut framkant.

Det går verkligen undan för Notified, mycket har hänt bara på den korta tid jag har varit här. Vi har gått från 13 medarbetare till 21 på ett halvår, utvecklat vår produktportfölj och fortsätter med det hela tiden, säger Pär Lagerström, VD på Notified. Bokslutets fina siffror visar verkligen att vi är på rätt väg och jag är otroligt förväntansfull inför framtiden och då även att börja titta mer utanför Sveriges gränser och nya produkter, fortsätter han.

Konstant produktutveckling är viktigt för Notified, detta visade sig inte allra minst med releasen av Sparkle i januari 2016. Sedan släppet har plattformen fått ett stort internationellt genomslag med kunder i mer än 77 länder. Bland kunderna återfinns såväl varumärken som H&M, Spotify, Mercedes, Lacoste Japan (och Sparkle har även används i samband med marknadsföring av iniativ av Hillary Clinton och Michelle Obama). Produktens visualiseringsteknik användes även på flertalet festivaler under sommaren, däribland Roskilde, Reading, Download, V festival m.m.

Vi ser hur trenden att nyttja användaregenererat innehåll i sin marknadsföring växer kraftigt, berättar Marcus Norrving, produktansvarig. Inte minst i takt med att flera av de sociala nätverken stängt den publika tillgången och blivit allt mer restriktiva vad gäller nyttjandet av innehållet har vi märkt en allt ökande efterfrågan på våra tjänster. 

För mer information kring bokslutet, vänligen kontakta Pär Lagerström 076-042 65 65. För mer information kring Sparkle, vänligen kontakta Adam Hjort 070-921 25 47. 

Vill du veta mer om Notified, se https://www.notified.com/


Om Notified

Notified is the first truly unified earned media communications platform. Founded in 2009, the company has helped thousands of brands to get closer to their audience and increase the reach of their content.

Kontaktpersoner

Marcus Norrving
CEO & Co-founder
Marcus Norrving
Marcus är VD och medgrundare.