2018-06-25 07:08Bloggpost

Pressrum eller nyhetsrum?

Använder du och ditt företag ett digitalt pressrum eller nyhetsrum? Samma sak, säger en del, men är det verkligen det? Kan det vara skillnader som beror på hur man använder det, och vem som är målgrupp eller finns det andra, logiska eller praktiska orsaker? Och måste pressrummet eller nyhetsrummet vara integrerat på er egna hemsida/egna domän eller ska man hellre nå den på en annan plats, som till exempel via en press-/nyhetsrumsportal?

Vi försöker reda ut begreppen och förklara hur vi uppfattar skillnaderna.

Vi har tittat på de 100 största företagen i Sverige 2017 (källa: www.largestcompanies.se) för att se vad som egentligen är det vanligaste förekommande begreppet i meny eller navigering för att samla och presentera nyheter och pressmaterial, fördelat procentuellt.

Benämning bland de 100 största företagen i Sverige 2017

Benämning bland de 100 största företagen i Sverige 2017

Tittar man på ovanstående sammanställning så är det Media man använder som begrepp mest. Oftast använder man det då för att täcka in ett större segment/användningsområde där man även erbjuder nedladdning av diverse dokument, presentationer, rapporter såväl som bilder och logotyper till traditionella pressmeddelanden och nyhetsartiklar. Om man inte kallar det för Media så är det vanligaste förekommande benämningen Pressrum tätt följt av Nyhetsrum (eller Newsroom). Vi ser en tydlig trend i att de som använder portaler som t.e.x Cision och MyNewsdesk i högre grad kallar det för Pressrum (eller Press) än de som har det inbyggt på den egna hemsidan eller domänen. Vi har också sett exempel på att en del kallar det för Media eller Press i navigeringen men väl inne på Media- eller Press-sidan så benämner man det som Pressrum.

Media

Att kalla det för Media är lite som att helgardera med både säkerhetsnål, livrem och hängslen. Media i ordets betydelse kan ju egentligen innefatta vad som helst (i princip) från bild, film, illustration, ljud, dokument i diverse olika filformat oavsett syfte och användningsområde. När företagen kallar det för media är det inte helt ovanligt att man delar upp innehållet i undersektioner med nyheter och pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, bildbank, sociala medier med mera. Vi har sett att det är stor skillnad på användarvänlighet och uppbyggnad, från företag som uppenbart ser det som en service att ha en väl strukturerad och lättanvänd plats på sin hemsida till de, framför allt börsnoterade aktiebolag, som har en plats enbart för att de måste och inte för användarna.

Media är en benämning på innehållets generella typ snarare än användnings- eller tillämpning vilket gör det mer friare till egen tolkning.

Exempel på när man benämner det

Exempel på när man benämner det "Media"

Pressrum

Ordet pressrum är nog annars det ord som är det första som poppar upp när vi pratar om ett samlat ställe för publicering av pressmeddelande och nyheter. Det som kännetecknar många av de pressrum som vi tittat på är framförallt två saker. Det första är att pressrum överlag är väldigt inriktade till just journalister och ofta så beskriver man även sitt pressrum som en tjänst till just journalister för att hitta pressmeddelande med mera. Kontaktpersonerna som man hänvisar till i pressrummet är oftast benämnda som “presskontakter.”  Det andra som kännetecknar pressrum är att det oftast är pressmeddelanden som visas först, och inte sällan som en lista i kronologisk ordning som tar det största utrymmet av sidan.

Pressrum är en benämning som oftast används för att beskriva en plats och/eller tjänst primärt inriktad för journalister, med fokus på pressmeddelanden och till viss del pressbilder.

Exempel på när man benämner det

Exempel på när man benämner det "Pressrum"

Nyhetsrum

Nyhetsrum kan ibland uppfattas lite som en blandning mellan Media och Pressrum. Genom att kalla det för Nyhetsrum så har man visat att det finns ett bredare användningsområde och en bredare målgrupp än bara journalister. Bland annat så är det inte helt ovanligt att man uttrycker att Nyhetsrummet är för journalister och bloggare. Det vill säga att man visar att nyhetsrummet är en större del av en content marketing strategi där man vill dela material till alla som påverkar, från journalister till influencers. Men genom att kalla det för nyhetsrum sätter man också en tidsstämpel, att det man visar är publicerat i kronologisk ordning. Den stora skillnaden mot att kalla det Media är att man hellre pratar om tillämpning än om typ av innehåll. Man kommunicerar att här finns nya artiklar, bilder, meddelanden, presentationer med mera hellre än att här finns ett bibliotek med media i alla dess former.

Nyhetsrum är en benämning som oftast används för att beskriva en plats och/eller tjänst som en del av ett varumärkes- eller content marketing strategi med syfte att kommunicera och erbjuda material till alla som kan ha ett intresse av att kommunicera om och med varumärket. Från journalister till influencers och även konsumenter/användare.

Exempel på när man benämner det

Exempel på när man benämner det "Nyhetsrum"

När man söker på Google, vad söker man efter då?

Tittar man på vad man är intresserad av baserat på vad som söks efter i Google, så är Pressrum det vi använder mest jämfört med Nyhetsrum. Index 18 mot 1 under de senaste 12 månaderna, enligt Google Trender https://trends.google.se/trends/explore?geo=SE&q=pressrum,nyhetsrum och Index 17 mot 0 under de senaste 30 dagarna.

Intresse över tid

Intresse över tid

Pressrum eller Nyhetsrum enligt Notified

Om man tittar i vårt egna verktyg och jämför Pressrum mot Nyhetsrum under de senaste 30 dagarna så visar det ungefär samma resultat, där Pressrum har exponerats i 73% av fallen och Nyhetsrum i 27%. Skillnaden är alltså ungefär lika stor när det gäller exponering på nätet som det är när vi söker på Google. Det vi kan se är att artiklar skrivs och delas mest under benämningen pressrum, dvs att artiklar som skrivs och publiceras i ett pressrum delas i de flesta kanaler med länk och hänvisning till pressrummet i högre utsträckning än nyhetsrum, dock är skillnaden inte lika stor när man delar eller omnämns i blogginlägg och på facebook.  

Vi kan i vårt verktyg få fram en hel del intressanta insikter om hur vi använder de båda benämningarna Pressrum och Nyhetsrum, och det skiljer sig en del. Vi har i detta fallet valt bort att analysera media eftersom vi anser att det är ett betydligt bredare begrepp och att det också är ett begrepp med flera betydelser såsom kanal eller plattform. Pressrum och Nyhetsrum är snarlika, men ändå inte, så därför har vi fokuserat på att bara jämföra dessa. Vi har då även tagit med de engelska benämningarna men bara med innehåll som är på svenska. På så sätt så har vi ändå kunnat få med källor som använder engelska begrepp/namn på sin tjänst men där innehållet är på svenska.

I vilka kanaler?

Det är en stor skillnad på vilka kanaler som används och det kan till viss del hänga ihop med tonläget, men kanske också på att vi är mer benägna att dela pressnyheter som är mer av samhällsinformation eller del av krishantering snarare än kommersiella nyheter, då vi under den senaste månaden använder Twitter i högre utsträckning, 64% av inläggen när vi nämner pressrum mot 44% av inläggen när vi nämner nyhetsrum. Man kan även dra den slutsatsen om man tittar på vilka källor som har högst räckvidd och störst engagemang. Det är i större utsträckning offentlig verksamhet och organisationer som nämner pressrum, medan det är framför allt företag som nämner Nyhetsrum. Det intressanta är också att under det senaste året är de ämnen som det skrivits om mest i kombination med pressrum har handlat om bland annat arbetsförmedlingen, eurovision song contest och WWF.  När vi nämnt nyhetsrum så har det oftast varit i samband med företagsnamn, som till exempel Telia, Facebook och Apple med flera.

Kanaler där pressrum och nyhetsrum omnämns i

Kanaler där pressrum och nyhetsrum nämns

Vilken uppgift har ett pressrum/nyhetsrum?

Den förmodligen vanligaste bilden av ett pressrums syfte är att tillgängliggöra intressant och relevant info till framför allt journalister. Vissa har då påstått att “Journalister besöker aldrig press” och att “Pressrummet hos en leverantör är A och O, annars finns du inte”.

TT Nyhetsbyrån genomförde i början på 2017 en undersökning (Myter och fakta om pressrummet) där de ställde en rad frågor till deras egna journalister om hur de upplever pressrum och hur de använder dem. Det mest uppseendeväckande och intressanta i den undersökningen var att den påstådda verkligheten om journalisters beteende var helt och hållet fel. Svaren de fick var följande:

  • Fyra av fem journalister uppgav att de besöker företags/myndigheters/organisationers sajter för att hitta nyheter.
  • En tredjedel uppgav att de specifikt besökte pressrum på sajterna.
  • En tredjedel besöker pressrummen på sajterna dagligen. Ytterligare 20 procent besöker dem på veckobasis. Resterande mer sällan.
  • 25 procent uppger att de besöker pressrum hos en pressmeddelandeleverantör.
  • 40 procent besöker aldrig pressrum hos en pressmeddelandeleverantör.
  • 72 procent läser pressmeddelanden skickade med e-post.

Så vill man framför allt nå journalister ska man ha ett pressrum på sin webbplats under eget domännamn, och gärna med möjlighet att kunna distribuera direkt till journalisterna, då 72% läser pressmeddelanden som skickas med e-post. Vill man däremot nå bloggare eller påverkare för att bygga varumärke så ska man ha ett nyhetsrum på den egna domänen.

Oavsett vad ni vill kalla det, eller vem ni vill nå så har Notified en effektiv och smart lösning som är enkel och smidig att arbeta med för distribution och publicering av pressmeddelanden, nyheter, artiklar eller annan media till både journalister och andra påverkare.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna, eller prova gratis.Om Notified

På Notified förser vi tusentals företag världen över med våra verktyg för att de enklare och snabbare, genom rätt information, ska kunna fatta välgrundade beslut och kommunicera rätt. Företaget NSO Group AB som äger Notified grundades 2009. Idag är vi ca 30 anställda på våra kontor i Stockholm och Malmö.