2019-02-25 14:38Bloggpost

10 tips till det perfekta pressmeddelandet

Per Torberger, journalist och copywriter ger sina bästa råd och tips till det perfekta pressmeddelandet.

Svårt att få till rätta schwungen i pressmeddelandet? Ingen som bryr sig om era heta feta nyheter? Det är lugnt – du är inte ensam. Lyckligtvis är räddningen nära. Följ mina tips nedan så har du snart en gräddfil in i medierapporterna.

Jobbigt med de där 40 nyhetsbreven som trillar in i mejlen varje vecka? Well, tänk dig då hur det är på en normal redaktion som får uppemot ett tresiffrigt antal pressmeddelanden varje dag. Ok, där finns folk som får betalt för att läsa och sålla, men ändå: att det är svårt att sticka ut och väcka intresse är inget att förvånas över.

 

Hur gör du då för att lyckas?

Till att börja med ska du göra det många inte gör – ägna pressmeddelandet lite tid. Och då handlar det inte om tid åt att dra det i långbänk med hela ledningsgruppen och juristerna för att de ska godkänna varenda stavelse, utan – tvärtom – tid åt att korta, reducera och förtydliga det du vill ha sagt. Bort med allt “corporate bullshit”, bort med alla trygghetsskapande ”eventuellt, kanske, ganska, någorlunda” och liknande.

Målet är att du snabbt ska förklara vad som är nytt, vem som borde bry sig och varför denne ska bry sig.

 

Vad är nyheten?

Journalister pratar ofta om ”kroken”, den aspekt eller det perspektiv som gör en händelse (oftast en händelse) relevant för mottagaren. ”Kroken” är resultatet av något mycket hemskt – vinkling.  Att vinkla en nyhet betyder att välja ur vilket perspektiv du berättar om det. Här kan du välja alla perspektiv utom ett: ditt eget (alltså avsändarens).
ALLTID, alltid mottagarens perspektiv.

 • På vilket sätt är er nyhet viktig för mottagaren?
 • Hur kommer er nyhet att påverka mottagaren eller dennes liv?

Total brist på en nyhet är det vanligaste felet med pressmeddelanden över huvud taget näst efter usla rubriker. Och det ÄR svårt – det du och kollegorna tycker är en fantastisk framgång, är en axelryckning för de flesta utanför företaget.
Här kommer mottagarens perspektiv in.

När du tror att du har en bra nyhet ska du testa den på någon utanför ditt företag. Din partner funkar fint, men om hen inte tillhör målgruppen bör hen ändå känna till sammanhanget.

Ja just det, målgruppen. Innan du börjar skriva ska du definiera vem du vill nå. Nej, ”alla” duger inte. I ditt pressmeddelande ska du tydligt berätta vem er nyhet är viktig för och förklara varför den är relevant för dessa personer.

 • Är det folk i Uppsala, Majorna eller Skåne?
 • Är det kvinnor i offentlig sektor eller seglarsnobbar på Sandhamn?
 • Är det människor med en ärftlig sjukdom eller livslängdsmaximerare?

 

Rubriken avslöjar sömnpillren

Först i rubriken:
”Svenskutvecklad metallegering ersätter titan som skelettsubstitut hos yngre”.

Sedan i ingressen:
”Med metallegeringen Growbone har Alxells lyckats skapa en metall som är både starkare och lättare än titan. Nu lovar Alxells att ge unga skelettcancerpatienter ett lättare och mindre rörelsebegränsat liv.”

Nu har du en vinkel, en målgrupp och en nyhet. Nu har du snart skrivit klart. Bara en grej kvar: Brödtexten

När du skriver brödtext ska du följa best practices hos journalister.
Skriv ditt pressmeddelande som en artikel.
Det betyder att du börjar med det viktigaste – nyheten – och sedan blir mer och mer nyanserad och detaljerad ju längre fram i texten du kommer.
Tänk dig att någon kommer att stryka ditt pressmeddelande från slutet, ett stycke i taget. Det SKA gå att stryka allt efter första stycket, och ändå ska nyheten komma med. Gör någon det, får du en notis.
Lyckas du bättre, får du med två stycken: vad måste bli sagt då?
Eller på tre stycken?

Men kom ihåg – skriv inte allt som finns att säga. Lagom längd på ditt pressmeddelande är 1500–2500 tecken. Kortare är bättre, men tänk ”tillräckligt kort” – att du måste få med det viktiga och vara begriplig. Annars är ju allt skit samma.

 


Checklistan

Så, för att sammanfatta och peka ut några tumregler för ditt pressmeddelande, här är en checklista:

 1. Du ska hitta en riktig nyhet.
 2. Du ska veta vem du vänder dig till.
 3. Du ska veta och kunna berätta varför nyheten är viktig för mottagaren.
 4. Du ska skriva en bra rubrik som säger allt.
 5. Du ska skriva en bra ingress som säger allt och lite till.
 6. Du ska skriva en brödtext med viktigaste först och strykbar från slutet.
 7. Du ska skriva ditt pressmeddelande direkt i mejlet och bifoga det som pdf bara om du måste.
 8. Du ska inkludera namn på kontaktpersoner.
 9. Du ska inkludera länk till nedladdningsbara bilder.
 10. Du ska skriva slagkraftiga och intresseväckande citat som är korta nog att citera helt i SoMe och tänka sökmotor när du skriver.

 

Detta är en krönika av Per Torberger, per.torberger@onemanshow.se


Vill du veta mer om hur Notified, en av marknadens mest uppskattade plattformar för mediebevakning och pressbearbetning, kan hjälpa dig med att skapa och distribuera dina pressmeddelanden så kontakta oss.Om Notified

Notified är en av marknadens mest uppskattade digital plattform för att lyssna, mäta och analysera allt om dig, ditt varumärke och din marknad i media så att du kan publicera och distribuera rätt budskap till de som är mest relevanta för dig. Företaget NSO Group AB som äger Notified grundades 2009. Idag är vi ca 30 anställda på våra kontor i Stockholm och Malmö.